Visit NLDelta

NLDelta staakt activiteiten

Dat NLDelta, als een van de vier winnaars van de in 2016 gehouden verkiezing Nationale Parken van Wereldklasse, zou opgaan voor de status van Nationaal Park sprak wellicht voor zich. De meerwaarde van de samenwerking op de schaal van NLDelta leek lange tijd evident, maar uiteindelijk bleek het draagvlak en daarmee het perspectief voor een mogelijk Nationaal Park NLDelta te broos.

De strategische samenwerking heeft de afgelopen jaren veel mooie resultaten opgeleverd. Allereerst is het ontstaan van de unieke landschappelijke kwaliteiten van NLDelta beschreven in de Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta / Biesbosch Haringvliet. Daarnaast is een groot aantal evenementen en exposities rond de viering van 600 jaar Sint Elisabethsvloed gehouden en is de Laarzendag georganiseerd. Ook wordt de waarde van NLDelta als een grote, robuuste ecologische eenheid nog steeds onderkend en onderschreven.

Diverse beleidsmatige ontwikkelingen, zoals de evaluatie van de Standaard voor Nationale Parken, het nieuwe Beleidsprogramma Nationale Parken, maar zeker ook het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, zorgen voor een grote urgentie en prioriteit bij de transitie van het landelijk gebied. Dat betekent, dat momenteel de (beleids)ruimte ontbreekt om de strategische samenwerking in het gebied van NLDelta vooralsnog verder vorm te geven. Daarom heeft de stuurgroep van NLDelta besloten, de activiteiten te staken.